Archeologen bij opgraving van het bisschoppelijk paleis in Ieper.